tomheine.net

Tom Heine Nätt

Til daglig kan du finne meg som førstelektor ved Institutt for informasjonsteknologi og kommunikasjon på Høgskolen i Østfold. Her underviser jeg en rekke ulike emner. Bl.a. programmeringsfag, webutvikling og datasikkerhet.

Jeg har min utdannelse som “master i informatikk” fra Høgskolen i Østfold.

Jeg brenner for å formidle IT-fag på en enkel måte. Bl.a. har jeg skrevet en lettlest bok om datasikkerhet og har vært svært aktiv i utvikling av lærebøker for IT-fag i videregående skole.