Smarthusintegrasjon av kjøkkenvifte

Beskrivelse av hvordan man kan integrere en standard kjøkkenventilator inn i Homey.

Ved å benytte en Fibaro Wall Plug kan man forholdvis lett monitorere status på en kjøkkenventilator. Ettersom Wall Plug kan lese av strømforbruket er det lett å så beregne hvilket modus viften er i ut i fra laster.

Integrasjon i app

Etter å ha inkludert Wall Plugg-en i Homey kan man enkelt sette opp flows som leser endringer i strømforbruk og gjør handlinger dersom forbruket er i visse intervaller. Det blir imidlertid en god del flows.

En pener og mer smidig løsning er å lage en egen Homey app som blir varslet om endringer i strømforbruk fra Wall Plugg-en og deretter internt beregner modus og kan trigge nye flows.

Appen oppdateres da via en enkel flow, der Fibaro Wall Plugg sitt strømfobruk er triggeren:

Deretter kan man via nye flows ut i fra appen styre andre enheter. Slik som Flexit Nordic S4 ventilasjonsanlegg. I dette tilfellet har man ved hjelp av en enkel Wall Plug laget en vesentlig billigere og enklere løsning enn Flexit sin egne trådløse trykkvakt. Den er både vesentlig enklere å installere, samt tar svært mye mindre plass i ventilatorhetten. Den vil heller ikke få driftsproblemer pga. smuss og skitt etc.

Kildekode/app

Planen er å etter hvert kunne tilgjengeliggjøre kildekoden etter litt opprydding og finpuss. Appen vil imidlertid bli tilbud uten noen for for support eller lovnader om videreutvikling.

Appen vil også kunne egne seg godt som et “starteksempel” på Homey-utvikling, da den er forholdsvis enkel men samtidig inneholder alle de viktigste konseptene.