Bøker

Dette er bøker jeg har skrevet:

Datasikkerhet – ikke bli svindlerens neste offer

Tom Heine Nätt og Christian F. Heide

April 2021

ISBN: 978-82-05-53906-8  (2. utgave)

Føler du deg utrygg når du er på nettet? Er du redd for at virus eller hackere skal ta kontroll over datamaskinen din? Kanskje dette ikke er spørsmål som plager deg. Men det burde de faktisk! Det er en reell fare for at slikt skal skje. Denne boken vil gi deg hjelp til å forebygge dette.

Boken er skrevet med tanke på den vanlige bruker. Du trenger ikke engang å være interessert i data for å lese den. Fokuset er nemlig ikke maskiner og teknikk, men på situasjoner du som en vanlig bruker kan komme opp i. Det finnes riktignok noe litt mer avanserte tekniske beskrivelser, men disse er samlet i egne “nerdebokser” som du kan hoppe over uten å gå glipp av vesentlig informasjon.

Boken viser hvordan mange svindlere går frem. De fleste former for dataangrep og nettsvindel gjennomføres med relativt enkle teknikker. Og ofte er svindlene gjennomført på en slik måte at antivirus, brannmurer og tilsvarende tekniske beskyttelsesmekanismer ikke hjelper. I boken forteller vi hvordan du som vanlig bruker kan oppdage og forhindre at slike svindler rammer deg. Dette gjør vi gjennom enkle forklaringer, eksempler og sjekklister.

Selv om boken er skrevet på en enkel og lettfattelig måte, er innholdet av en slik karakter at den også kan brukes i undervisning i høyere utdanning, både innen IT-studier og andre studier. Du trenger ikke har noen spesiell IT-forståelse for å være en leser. Utvidelsen med et kapittel om barn og datasikkerhet gjør boka svært aktuell også for lærere og lærerstudenter. Også ansatte i bedrifter kan ha stor glede av boka.

I denne 2. utgaven er det foretatt en generell oppdatering av innholdet. Det er videre lagt til et nytt kapittel om nettvett, med fokus på vanlige svindler man kan bli utsatt for når man er på nettet, og hvordan man kan unngå å gå i fellene. Det er videre lagt til et kapittel om barn og datasikkerhet, myntet særlig på foreldre, lærere og andre som arbeider med barn. I tillegg er det også lagt til et nytt kapittel om datasikkerhet i bedrifter.

Les mer om boka på www.datasikkerhetsboka.no

Programmering i JavaScript

javascript_cover

Tom Heine Nätt og Jostein Nordengen

April 2016

ISBN: 9788205490093

Programmering i JavaScript er primært utviklet som en del av et læreverk til programfaget Informasjonsteknologi 2. Sammen med IT 2, basisbok vil den dekke alle læreplanmålene.

Basisboka tar for seg mer overordnede sider av programmering, planlegging og dokumentasjon, mens denne boka viser hvordan programmering faktisk foregår i JavaScript.

Boka kan imidlertid benyttes i all grunnleggende opplæring
i JavaScript-programmering. Den vil for eksempel være en god ressurs for studenter som tar et innføringskurs i programmering på en høgskole eller et universitet.
Programmering i JavaScript tar som utgangspunkt at du ikke har programmert før, men at du har grunnleggende kunnskaper om å lage nettsider med HTML og CSS.

Kjøp boka på ark.no

Webutvikling

Tom Heine Nätt, Eva M. Hornnes og  Jostein Nordengen

Januar 2017

ISBN: 9788205502284

Webutvikling er primært utviklet som en del av et læreverk til programfaget Informasjonsteknologi 1. Sammen med IT 1, basisbok vil den dekke alle læreplanmålene.

Basisboka tar blant annet for seg teorien rundt design og utvikling av nettsider, brukergrensesnitt, standarder,søkemotoroptimalisering og databaser. Denne boka viser hvordan man i praksis lager statiske og dynamiske nettsider ved hjelp av HTML5, CSS3, PHP og SQL.  Boka inneholder også opplæring i databasebruk gjennom verktøyet MySQL og bildebehandling ved hjelp av verktøyet GIMP.

Boka kan benyttes i all grunnleggende opplæring i webutvikling. Den vil for eksempel være en god ressurs for studenter som tar et innføringskurs i web på en høgskole eller et universitet. For delen om dynamiske nettsider er det en forutsetning at du har helt grunnleggende kunnskaper om databaser og SQL.

Kjøp boka på ark.no

IT 1: basisbok for informasjonsteknologi 1

Hans-Olav Bøe, Eva M. Hornnes, Hilde Mykland og Tom Heine Nätt

2016

ISBN: 9788205475212

IT 1, basisbok er skrevet for programfaget Informasjonsteknologi 1 i studiespesialiserende utdanningsprogram, programområde for realfag.

Boka er delt i tre deler: digital samtid nettsteder og multimedia databaser For opplæring i bruk av ulike verktøyer anbefaler vi våre programvarebøker i serien «Snarveien til». Bøkene er enkle å bruke og inneholder «rett på sak»-forklaringer og praktiske øvelser som skal utføres på PC

Kjøp boka på ark.no

IT 2: basisbok for informasjonsteknologi 2

Jostein Nordengen og Tom Heine Nätt

2016

ISBN: 9788205490086

IT 2, basisbok er skrevet for programfaget Informasjonsteknologi 2 i studiespesialiserende utdanningsprogram, programområde for realfag. Boka er delt i tre hoveddeler: Multimedieutvikling Programmering Planlegging og dokumentasjon Til opplæring i programmering anbefaler vi i tillegg en av våre programmeringsbøker.

Kjøp boka på ark.no

Eldre bøker:

 • Snarveien til MySQL og Dreamweaver CC: Nätt, Tom Heine: Gyldendal Undervisning 2015 (ISBN 9788205486263) 206 s.
 • Datasikkerhet – Ikke bli svindlerens neste offer (1. utgave): Nätt, Tom Heine; Heide, Christian: Gyldendal Undervisning 2015 (ISBN 9788205480261) 337 s.
 • Snarveien til MySQL og Dreamweaver CS6: Nätt, Tom Heine: Gyldendal Undervisning 2012 (ISBN 9788205430662) 205 s.
 • IT-1: Basisbok for informasjonsteknologi 1. 2. utg.: Bøe, Hans Olav; Hornnes, Eva M; Mykland, Hilde O; Nätt, Tom Heine: Gyldendal Undervisning 2011 (ISBN 9788205406797) 273 s.
 • IT-2: Multimedieutvikling i Flash CS5: Nordengen, Jostein; Nätt, Tom Heine: Gyldendal Undervisning 2011 (ISBN 9788205406780) 270 s.
 • IT-2: Programmering i Actionscript 3.0, Flash CS5 Prof.: Nordengen, Jostein; Nätt, Tom Heine: Gyldendal Undervisning 2011 (ISBN 9788205406773) 330 s.
 • Snarveien til MySQL og Dreamweaver CS5: Nätt, Tom Heine: Gyldendal Undervisning 2010 (ISBN 9788205406803) 211 s.
 • Snarveien til MySQL og Dreamweaver CS4: Nätt, Tom Heine: Gyldendal Undervisning 2009 (PDF) 206 s.
 • Snarveien til MySQL og Dreamweaver CS3: Nätt, Tom Heine: Gyldendal Undervisning 2009 (ISBN 9788205395312) 120 s.
 • IT-2: Programmering av dynamiske websider i C#: Nätt, Tom Heine; Nordengen, Jostein: Gyldendal Undervisning 2008 (ISBN 9788205381780) 257 s.
 • IT-2: Multimedieutvikling i Flash CS3 Professional: Nordengen, Jostein; Nätt, Tom Heine: Gyldendal Undervisning 2008 (ISBN 9788205381759) 157 s.
 • IT-2: Programmering i Actionscript 3.0: Nordengen, Jostein; Nätt, Tom Heine: Flash CS3 professional: Gyldendal Undervisning 2008 (ISBN 9788205381773) 304 s.
 • Snarveien til Dreamweaver CS3: Nätt, Tom Heine: Gyldendal Undervisning 2007 (ISBN 9788205378209) 103 s.