Waterguard og Homey

Beskrivelse av hvordan man kan integrere Watergard inn i Homey via Waterguard Remote Interface og Fibaro Smart Implant.

Oppsettet av Waterguard Remote Interface (WTG-35A-MSR) er forholdsvis enkelt:

  • Tilkoble medfølgende strømadapter. Husk at grå skal på +, hvit på -.
  • Sette enheten i slavemodus ved å holde knapp inne under tilkobling av strøm helt til piping (en rundtur med 1, 2 og 3 pip) starter etter 20 sekunder. Slipp så når man hører to raske pip (koden for slave)
  • Koble den til WTG38-A (NB! Dette er bruker panelet, ikke selve kontrollmodulen) ved å først trykke inn reset-knapp til du hører to pip på WTG38-A, deretter trykke inn knapp til du hører to pip på WTG-35A. Begge enheter bekrefter ved å spille en fanfare.

Koble deretter til Fibaro Smart Implant. Her er det meget viktig å holde tunga rett i munnen ved tilkobling, da feil polariteter kan ødelegge enhetene.

Kort fortalt:

  • Rød kabel på fibaro tilkobles WTG38-A sin 12V+
  • Blå kabel på Fibaro tilkobles WTG38-A sin 12V-
  • Gul kabel på Fibaro (input 1) tilkobles status på WTG38-A sammen med 12V-
  • Grønn kabel på Fibaro (input 2) tilkobles leak alarm på WTG38-A sammen med 12V-
  • To kabler fra Fibaro (output 1) tilkobles remote control WTG38-A. vær her svært nøye med polariteten. Kontakten lengst mot ytterkant på Fibaro er +

Ved å benytte flows mot smart implant kan man nå detektere status på input 1 (vann på = closed, vann av = open), lekkasjer på input 2 (“normally closed” der brudd indikerer lekkasje) og kan styre vann av/på gjennom output 1 (vann på = inngang lukkes vann av = inngang åpnes)