CV

Utdanning | Arbeidserfaring | Verv | Utviklingsarbeider | Forskningsarbeider | Konferansearbeid | Læremidler | Utmerkelser

Personalia:

Navn: Tom Heine Nätt

Adresse: Sørhellinga 4, 1730 Ise

E-post: tom.h.natt@hiof.no

Telefon: 920 12 120

Fødselsdato: 02.12.1981

Sivilstand: Samboer

Institusjon: Avdeling for informasjonsteknologi, Høgskolen i Østfold

Utdanning:

2005 – 2006: Høgskolen i Østfold: Avdeling for informasjonsteknologi

Masterstudium: Intelligente systemer

Masteroppgave: Generating Trading Systems Through Genetic Programming

2004 – 2005: Høgskolen i Østfold: Avdeling for samfunnsfag

1-årig breddestudium: Engelsk og internasjonal markedskommunikasjon

2003 – 2004: Høgskolen i Østfold: Avdeling for informatikk og automatisering

IT påbygging (bachelor) – Studieretning: Intelligente systemer

2001 – 2003: Høgskolen i Østfold: Avdeling for informatikk og automatisering

2-årig kandidatstudium.

2000 – 2001: Førstegangstjeneste – Østfold regiment

Radarsoldat GIRAFFE MK4. Ekstra utdannelse til stridsleder/korporal

1997 – 2000: St. Olav videregående skole. Allmenne, økonomiske og administrative fag

Økonomisk retning. Fordypning i matte, fysikk og bedriftsøkonomi

Arbeidserfaring:

2019 – d.d.: Fagansvarlig – Store Norske Leksikon

Fagansvarlig for seksjonen “Data- og informasjonssikkerhet” i snl.no. Dette innebærer gjennomgang av innholdet i seksjonen som en helhet, samt artikkelforfatter.

Er senere også blitt fagansvarlig for «Datagrafikk», «Datalager», «Datamaskinarkitektur», «Digital representasjon», «Filformater», «Operativsystemer», «Periferienheter», «Programmeringsspråk» og «Programvarelisenser»

Høsten 2023 har jeg skrevet flere artikler innen IT for nysatsningen Lille Norske Leksikon.

2019 – 2020: Freelance NorSIS/nettvett.no

Skriver artikler og lager korsmoduler for nettvett.no

Har bl.a. laget onlinekurset nettvett for seniorer som har fått mye positiv omtale.

2016 – d.d.: Ansatt ved Høgskolen i Østfold som førstelektor

Emneansvar:

 • Innføring i datasikkerhet
 • Sikkerhet i utvikling og drift
 • Informasjonssikkerhet

Tidligere emner:

 • Innføring i programmering
 • Innføring i spillprogrammering
 • Webutvikling
 • Web, foto og video  (web-delen)
 • Sikkerhet og hacking
 • Webprogrammering 1
 • Spillprogrammering med Flash
 • Databaseadministrasjon og -systemer
 • Multimediaproduksjon 2
 • Objektorientert programmering
 • Webprogrammering med PHP

Annet:

 • Forkurs i matematikk
 • Ansvarlig/koordinator for markedsføring og utallige skolebesøk fra vgs. (Østfold)
 • Arrangert fagdager for IT-lærere i vgs. (Østfold)
 • Vært medlem av flere arbeidsgrupper for revisjoner og vurderinger av avdelingens studieplaner
 • Veileder for bachelorprosjekter
 • Veileder for bedriftsprosjekter (utvekslingsstudenter)
 • Praktisk Pedagogisk Utdanning (PPU) for kommende IT-lærere i vgs –  Oslofjordalliansen/NMBU
 • En rekke sensuroppdrag for andre høgskoler/universitet i bl.a:
  • Objektorientert Programmering
  • Systemadministrasjon
  • Informasjonssikkerhet
  • Programmering i Java
  • .Net
  • Android
  • Internship
  • Masteroppgaver

2006 – 2016: Ansatt ved Høgskolen i Østfold som høgskolelektor

2013 – d.d.: Forfatter for Gyldendal Akademisk

Se egen seksjon for læremidler

2007 – d.d.: Kursholder/foredragsholder for kurs/konferanser i regi av Gyldendal Undervisning

Konferanser for IT-lærere i videregående skole (ca. 80-120 deltakere):

Etterutdanningskurs for IT-lærere i vgs:

 • JavaScript
 • Webutvikling
 • ActionScript grunnleggende kurs
 • ActionScript videregående kurs
 • Programmering av dynamiske websider i C#
 • Dreamweaver
 • MySQL og Dreamweaver grunnleggende kurs
 • MySQL og Dreamweaver videregående kurs
 • Webutvikling
 • Sosiale medier
 • Bildebehandling/Photoshop
 • Multimedia/Flash
 • Eksamensoppgaver og ActionScript

2007 – d.d.: Forfatter for Gyldendal Undervisning

Se egen seksjon for læremidler.

2007 – d.d.: Drevet eget firma: tomheine.net

Små utviklingsjobber (programvare/web), rådgivning, kurs og foredrag. Hovedfokus på formidling av datasikkerhet de siste årene.

2005 – 2007: Privatundervisning på oppdrag fra Aetat/NAV (Div IT-fag)

2002 – 2006: Ansatt som gruppelærer ved Høgskolen i Østfold i en rekke fag

Annet

 • Sakkyndig komite for nytt studie ved Fagskoleutdanning – Westerdals (januar 2019)

Verv:

 • Arbeidsgruppe for å styrke IKT-sikkerhet i teknologiutdanningene – UHR (2018 – 2022)
 • Avdelingsstyreleder – Avdeling for informasjonsteknologi – Høgskolen i Østfold (2013 – 2017)
 • Styreleder i Norsk Informatikkonferanse (2014 – 2017)
 • Styremedlem i Norsk Informatikkonferanse (2012 – 2018)
 • Medlem av studiekvalitetsutvalget – Høgskolen i Østfold (2011 – 2014)
 • Styremedlem i avdelingsstyret – Avdeling for informasjonsteknologi – Høgskolen i Østfold (2009 – 2013)
 • Medlem i Nasjonal arbeidsgruppe for IKT-sikkerhet i utdanning / arbeidsgruppe for kompetansestrategi for IKT- sikkerhet, oppnevnt av KD (2019 – dd)

Utviklingsarbeid:

 • Sanntids aksjehandelssystem basert på automatisk programmering
 • Undervisning av svaksynte studenter; Tom Heine Nätt og Christian Heide (2014)
 • Medlem av arbeidsgruppe for utvikling av den studiespesialiserende linja IT og Innovasjon ved Halden vgs.
 • Videreutvikling studieplanen for bachelor i digital medieproduksjon; Joakim Karlsen og Tom Heine Nätt (2009)
 • Til følgende emner er det i svært stor grad utviklet eget undervisningsmateriell/kursmateriale:
  • Innføring i datasikkerhet (Resultert i egen lærebok)
  • Webutvikling (Lærebok for vgs. med samme innhold er under utarbeidelse)
  • Spillprogrammering med Flash (Resultert i lærebok for vgs. med mye samme innhold)
  • Databaseadministrasjon og –systemer
  • Datasikkerhet i utvikling og drift
  • Informasjonssikkerhet
 • Til følgende emner er det i middels til stor grad utviklet eget undervisningsmateriell/kursmateriale:
  • Objektorientert Programmering
  • Webprogrammering med PHP
  • Innføring i programmering
 • System for innlevering av studenters arbeidskrav
 • Homey-integrasjon for Flexit Nordic S4Waterguard og ventilasjonshette

Forskningsarbeider:

 • Students’ participation in a Facebook group related to a university college course Dyrnes, E., Luthen, G. S. & Nätt, T. H. (2013). I E. Arntzen (red.), ATEE 38th Annual Conference: Educating for the future (s. 358-371). Brussels, Belgium: Association for Teacher Education in Europe
 • Kvantitativ undersøkelse av mulige sammenhenger mellom vurderingsform og karakterer i høyere utdanning Kristiansen, M., Nätt, T. H. & Heide, C. F. (2013). I UNIPED Volum 36.(2 (s 62-80). Universitetsforlaget AS.
 • Myter og sannheter om årsaker til studenters prestasjoner i programmering Nätt, T. H., Heide, C. F. & Kristiansen, M. (2013). I H. Meling & E. Tøssebro (red.), Norsk informatikkonferanse (NIK) (s. 76-87). Trondheim: Akademika forlag.
 • Vurderingsform og karakterbruk Heide, C. F., Kristiansen, M. & Nätt, T. H. (2012). I T. Aalberg (red.), Norsk informatikkonferanse (NIK) (s. 61-71). Trondheim: Akademika forlag.

Konferansearbeid:

Læremidler:

 • Datasikkerhet – Ikke bli svindlerens neste offer (2. utgave): Nätt, Tom Heine; Heide, Christian: Gyldendal Akademisk 2021 (ISBN 9788205539068) 415 s.
 • Datasikkerhet – Ikke bli svindlerens neste offer: Nätt, Tom Heine; Heide, Christian: Gyldendal Akademisk 2015 (ISBN 9788205480261) 340 s.
 • IT-1: Webutvikling: Nätt, Tom Heine; Nordengen, Jostein; Hornnes, Eva M: Gyldendal Undervisning 2017 (ISBN 978-82-05-50228-4)
 • IT-2: Innføring i JavaScript : Nätt, Tom Heine; Nordengen, Jostein: Gyldendal Undervisning 2016 (ISBN 978-82-05-49009-3)
 • IT-2: Basisbok for informasjonsteknologi 2.: Nordengen, Jostein; Nätt, Tom Heine: Gyldendal Undervisning 2016 (ISBN 978-82-05-49008-6)
 • IT-1: Basisbok for informasjonsteknologi 1. 3. utg.: Bøe, Hans Olav; Hornnes, Eva M; Mykland, Hilde O; Nätt, Tom Heine: Gyldendal Undervisning 2016 (ISBN 978-82-05-47521-2)
 • Snarveien til MySQL og Dreamweaver CC: Nätt, Tom Heine: Gyldendal Undervisning 2015 (ISBN 9788205486263) 206 s.
 • Snarveien til MySQL og Dreamweaver CS6: Nätt, Tom Heine: Gyldendal Undervisning 2012 (ISBN 9788205430662) 205 s.
 • IT-1: Basisbok for informasjonsteknologi 1. 2. utg.: Bøe, Hans Olav; Hornnes, Eva M; Mykland, Hilde O; Nätt, Tom Heine: Gyldendal Undervisning 2011 (ISBN 9788205406797) 273 s.
 • IT-2: Multimedieutvikling i Flash CS5: Nordengen, Jostein; Nätt, Tom Heine: Gyldendal Undervisning 2011 (ISBN 9788205406780) 270 s.
 • IT-2: Programmering i Actionscript 3.0, Flash CS5 Prof.: Nordengen, Jostein; Nätt, Tom Heine: Gyldendal Undervisning 2011 (ISBN 9788205406773) 330 s.
 • Snarveien til MySQL og Dreamweaver CS5: Nätt, Tom Heine: Gyldendal Undervisning 2010 (ISBN 9788205406803) 211 s.
 • Snarveien til MySQL og Dreamweaver CS4: Nätt, Tom Heine: Gyldendal Undervisning 2009 (PDF) 206 s.
 • Snarveien til MySQL og Dreamweaver CS3: Nätt, Tom Heine: Gyldendal Undervisning 2009 (ISBN 9788205395312) 120 s.
 • IT-2: Programmering av dynamiske websider i C#: Nätt, Tom Heine; Nordengen, Jostein: Gyldendal Undervisning 2008 (ISBN 9788205381780) 257 s.
 • IT-2: Multimedieutvikling i Flash CS3 Professional: Nordengen, Jostein; Nätt, Tom Heine: Gyldendal Undervisning 2008 (ISBN 9788205381759) 157 s.
 • IT-2: Programmering i Actionscript 3.0: Nordengen, Jostein; Nätt, Tom Heine: Flash CS3 professional: Gyldendal Undervisning 2008 (ISBN 9788205381773) 304 s.
 • Snarveien til Dreamweaver CS3: Nätt, Tom Heine: Gyldendal Undervisning 2007 (ISBN 9788205378209) 103 s.

Nettsteder:

Utmerkelser: