CV

Utdanning | Arbeidserfaring | Verv | Utviklingsarbeider | Forskningsarbeider | Konferansearbeid | Læremidler | Utmerkelser

Personalia:

Navn: Tom Heine Nätt

Adresse: Sørhellinga 4, 1730 Ise

E-post: tom.h.natt@hiof.no

Telefon: 920 12 120

Fødselsdato: 02.12.1981

Sivilstand: Samboer

Institusjon: Avdeling for informasjonsteknologi, Høgskolen i Østfold

Utdanning:

2005 – 2006: Høgskolen i Østfold: Avdeling for informasjonsteknologi

Masterstudium: Intelligente systemer

Masteroppgave: Generating Trading Systems Through Genetic Programming

2004 – 2005: Høgskolen i Østfold: Avdeling for samfunnsfag

1-årig breddestudium: Engelsk og internasjonal markedskommunikasjon

2003 – 2004: Høgskolen i Østfold: Avdeling for informatikk og automatisering

IT påbygging (bachelor) – Studieretning: Intelligente systemer

2001 – 2003: Høgskolen i Østfold: Avdeling for informatikk og automatisering

2-årig kandidatstudium.

2000 – 2001: Førstegangstjeneste – Østfold regiment

Radarsoldat GIRAFFE MK4. Ekstra utdannelse til stridsleder/korporal

1997 – 2000: St. Olav videregående skole. Allmenne, økonomiske og administrative fag

Økonomisk retning. Fordypning i matte, fysikk og bedriftsøkonomi

Arbeidserfaring:

2019 – d.d.: Fagansvarlig – Store Norske Leksikon

Fagansvarlig for seksjonen “Data- og informasjonssikkerhet” i snl.no. Dette  innebærer gjennomgang av innholdet i seksjonen som en helhet, samt artikkelforfatter.

2019 – 2020: Freelance NorSIS/nettvett.no

Skriver artikler og lager korsmoduler for nettvett.no

Har bl.a. laget onlinekurset nettvett for seniorer som har fått mye positiv omtale.

2016 – d.d.: Ansatt ved Høgskolen i Østfold som førstelektor

Emneansvar:

 • Innføring i datasikkerhet
 • Sikkerhet i utvikling og drift
 • Informasjonssikkerhet

Tidligere emner:

 • Innføring i programmering
 • Innføring i spillprogrammering
 • Webutvikling
 • Web, foto og video  (web-delen)
 • Sikkerhet og hacking
 • Webprogrammering 1
 • Spillprogrammering med Flash
 • Databaseadministrasjon og -systemer
 • Multimediaproduksjon 2
 • Objektorientert programmering
 • Webprogrammering med PHP

Annet:

 • Forkurs i matematikk
 • Ansvarlig/koordinator for markedsføring og utallige skolebesøk fra vgs. (Østfold)
 • Arrangert fagdager for IT-lærere i vgs. (Østfold)
 • Vært medlem av flere arbeidsgrupper for revisjoner og vurderinger av avdelingens studieplaner
 • Veileder for bachelorprosjekter
 • Veileder for bedriftsprosjekter (utvekslingsstudenter)
 • Praktisk Pedagogisk Utdanning (PPU) for kommende IT-lærere i vgs –  Oslofjordalliansen/NMBU
 • En rekke sensuroppdrag for andre høgskoler/universitet i bl.a:
  • Objektorientert Programmering
  • Systemadministrasjon
  • Informasjonssikkerhet
  • Programmering i Java
  • .Net
  • Android

2006 – 2016: Ansatt ved Høgskolen i Østfold som høgskolelektor

2013 – d.d.: Forfatter for Gyldendal Akademisk

Se egen seksjon for læremidler

2007 – d.d.: Kursholder/foredragsholder for kurs/konferanser i regi av Gyldendal Undervisning

Konferanser for IT-lærere i videregående skole (ca. 80-120 deltakere):

Etterutdanningskurs for IT-lærere i vgs:

 • JavaScript
 • Webutvikling
 • ActionScript grunnleggende kurs
 • ActionScript videregående kurs
 • Programmering av dynamiske websider i C#
 • Dreamweaver
 • MySQL og Dreamweaver grunnleggende kurs
 • MySQL og Dreamweaver videregående kurs
 • Webutvikling
 • Sosiale medier
 • Bildebehandling/Photoshop
 • Multimedia/Flash
 • Eksamensoppgaver og ActionScript

2007 – d.d.: Forfatter for Gyldendal Undervisning

Se egen seksjon for læremidler.

2007 – d.d.: Drevet eget firma: tomheine.net

Små utviklingsjobber (programvare/web), rådgivning, kurs og foredrag. Hovedfokus på formidling av datasikkerhet de siste årene.

2005 – 2007: Privatundervisning på oppdrag fra Aetat/NAV (Div IT-fag)

2002 – 2006: Ansatt som gruppelærer ved Høgskolen i Østfold i en rekke fag

Annet

 • Sakkyndig komite for nytt studie ved Fagskoleutdanning – Westerdals (januar 2019)

Verv:

 • Arbeidsgruppe for å styrke IKT-sikkerhet i teknologiutdanningene – UHR (2018 – 2022)
 • Avdelingsstyreleder – Avdeling for informasjonsteknologi – Høgskolen i Østfold (2013 – 2017)
 • Styreleder i Norsk Informatikkonferanse (2014 – 2017)
 • Styremedlem i Norsk Informatikkonferanse (2012 – 2018)
 • Medlem av studiekvalitetsutvalget – Høgskolen i Østfold (2011 – 2014)
 • Styremedlem i avdelingsstyret – Avdeling for informasjonsteknologi – Høgskolen i Østfold (2009 – 2013)
 • Medlem i Nasjonal arbeidsgruppe for IKT-sikkerhet i utdanning / arbeidsgruppe for kompetansestrategi for IKT- sikkerhet, oppnevnt av KD (2019 – dd)

Utviklingsarbeid:

 • Sanntids aksjehandelssystem basert på automatisk programmering
 • Undervisning av svaksynte studenter; Tom Heine Nätt og Christian Heide (2014)
 • Medlem av arbeidsgruppe for utvikling av den studiespesialiserende linja IT og Innovasjon ved Halden vgs.
 • Videreutvikling studieplanen for bachelor i digital medieproduksjon; Joakim Karlsen og Tom Heine Nätt (2009)
 • Til følgende emner er det i svært stor grad utviklet eget undervisningsmateriell/kursmateriale:
  • Innføring i datasikkerhet (Resultert i egen lærebok)
  • Webutvikling (Lærebok for vgs. med samme innhold er under utarbeidelse)
  • Spillprogrammering med Flash (Resultert i lærebok for vgs. med mye samme innhold)
  • Databaseadministrasjon og –systemer
  • Datasikkerhet i utvikling og drift
  • Informasjonssikkerhet
 • Til følgende emner er det i middels til stor grad utviklet eget undervisningsmateriell/kursmateriale:
  • Objektorientert Programmering
  • Webprogrammering med PHP
  • Innføring i programmering
 • System for innlevering av studenters arbeidskrav
 • Homey-integrasjon for Flexit Nordic S4Waterguard og ventilasjonshette

Forskningsarbeider:

 • Students’ participation in a Facebook group related to a university college course Dyrnes, E., Luthen, G. S. & Nätt, T. H. (2013). I E. Arntzen (red.), ATEE 38th Annual Conference: Educating for the future (s. 358-371). Brussels, Belgium: Association for Teacher Education in Europe
 • Kvantitativ undersøkelse av mulige sammenhenger mellom vurderingsform og karakterer i høyere utdanning Kristiansen, M., Nätt, T. H. & Heide, C. F. (2013). I UNIPED Volum 36.(2 (s 62-80). Universitetsforlaget AS.
 • Myter og sannheter om årsaker til studenters prestasjoner i programmering Nätt, T. H., Heide, C. F. & Kristiansen, M. (2013). I H. Meling & E. Tøssebro (red.), Norsk informatikkonferanse (NIK) (s. 76-87). Trondheim: Akademika forlag.
 • Vurderingsform og karakterbruk Heide, C. F., Kristiansen, M. & Nätt, T. H. (2012). I T. Aalberg (red.), Norsk informatikkonferanse (NIK) (s. 61-71). Trondheim: Akademika forlag.

Konferansearbeid:

Læremidler:

 • Datasikkerhet – Ikke bli svindlerens neste offer (2. utgave): Nätt, Tom Heine; Heide, Christian: Gyldendal Akademisk 2021 (ISBN 9788205539068) 415 s.
 • Datasikkerhet – Ikke bli svindlerens neste offer: Nätt, Tom Heine; Heide, Christian: Gyldendal Akademisk 2015 (ISBN 9788205480261) 340 s.
 • IT-1: Webutvikling: Nätt, Tom Heine; Nordengen, Jostein; Hornnes, Eva M: Gyldendal Undervisning 2017 (ISBN 978-82-05-50228-4)
 • IT-2: Innføring i JavaScript : Nätt, Tom Heine; Nordengen, Jostein: Gyldendal Undervisning 2016 (ISBN 978-82-05-49009-3)
 • IT-2: Basisbok for informasjonsteknologi 2.: Nordengen, Jostein; Nätt, Tom Heine: Gyldendal Undervisning 2016 (ISBN 978-82-05-49008-6)
 • IT-1: Basisbok for informasjonsteknologi 1. 3. utg.: Bøe, Hans Olav; Hornnes, Eva M; Mykland, Hilde O; Nätt, Tom Heine: Gyldendal Undervisning 2016 (ISBN 978-82-05-47521-2)
 • Snarveien til MySQL og Dreamweaver CC: Nätt, Tom Heine: Gyldendal Undervisning 2015 (ISBN 9788205486263) 206 s.
 • Snarveien til MySQL og Dreamweaver CS6: Nätt, Tom Heine: Gyldendal Undervisning 2012 (ISBN 9788205430662) 205 s.
 • IT-1: Basisbok for informasjonsteknologi 1. 2. utg.: Bøe, Hans Olav; Hornnes, Eva M; Mykland, Hilde O; Nätt, Tom Heine: Gyldendal Undervisning 2011 (ISBN 9788205406797) 273 s.
 • IT-2: Multimedieutvikling i Flash CS5: Nordengen, Jostein; Nätt, Tom Heine: Gyldendal Undervisning 2011 (ISBN 9788205406780) 270 s.
 • IT-2: Programmering i Actionscript 3.0, Flash CS5 Prof.: Nordengen, Jostein; Nätt, Tom Heine: Gyldendal Undervisning 2011 (ISBN 9788205406773) 330 s.
 • Snarveien til MySQL og Dreamweaver CS5: Nätt, Tom Heine: Gyldendal Undervisning 2010 (ISBN 9788205406803) 211 s.
 • Snarveien til MySQL og Dreamweaver CS4: Nätt, Tom Heine: Gyldendal Undervisning 2009 (PDF) 206 s.
 • Snarveien til MySQL og Dreamweaver CS3: Nätt, Tom Heine: Gyldendal Undervisning 2009 (ISBN 9788205395312) 120 s.
 • IT-2: Programmering av dynamiske websider i C#: Nätt, Tom Heine; Nordengen, Jostein: Gyldendal Undervisning 2008 (ISBN 9788205381780) 257 s.
 • IT-2: Multimedieutvikling i Flash CS3 Professional: Nordengen, Jostein; Nätt, Tom Heine: Gyldendal Undervisning 2008 (ISBN 9788205381759) 157 s.
 • IT-2: Programmering i Actionscript 3.0: Nordengen, Jostein; Nätt, Tom Heine: Flash CS3 professional: Gyldendal Undervisning 2008 (ISBN 9788205381773) 304 s.
 • Snarveien til Dreamweaver CS3: Nätt, Tom Heine: Gyldendal Undervisning 2007 (ISBN 9788205378209) 103 s.

Nettsteder:

Utmerkelser: